น้ำกับชีวิต

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าร่างกายคนเราอดอาหารยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายสัปดาห์ แต่หากร่างกายขาดน้ำเพียงไม่เกิน 3 วัน ก็อาจเสียชีวิตได้

น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในชีวิต ที่ใช้ในการบริโภค และอุปโภค ประโยชน์ของน้ำมีหลายอย่าง ช่วยดับอาการกระหาย  รักษาความสมดุลของร่างกาย และมีส่วนช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเราก็ขาดไม่ได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ สระผม ล้วนนำมาใช้ในการทำกิจวัตรประจำวันทั้งสิ้น

ใช้ในการชำระล้างสิ่งสกปรก ซักผ้า ถูพื้น เป็นต้น หรือตามโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการนำน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิต หรือแม้แต่การนำมาใช้ในงานเกษตร ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช หากเราทราบแบบนี้แล้ว

จะใช้น้ำอย่างไรให้รู้คุณค่า ในภาวะที่ต้องประหยัดพลังงาน อันดับแรกต้องเริ่มจากตัวเราก่อน โดยการไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ ทั้งที่บ้าน หรือที่สาธารณะ และการนำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้ต่อ เช่น นำน้ำที่เหลือจากการล้างผ้า ไปใช้รดน้ำต้นไม้ เปลี่ยนจากการรดน้ำต้นไม่โดยสายยางมาเป็นใช้ฝักบัวแทน  เป็นต้น ต่อมาก็คือการทำให้คนรอบข้างหันมาตระหนักและให้ความสำคัญต่อการใช้อย่างรู้ค่า เพราะถ้าหากน้ำหมดไปเราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก

ตามวัฏจักรของธรรมชาติ การระเหยของน้ำจากแม่นำ ลำคลอง น้ำทะเล ขึ้นไปบนอากาศ ส่งผลให้เกิดฝนตก แปรเปลี่ยนเป็นน้ำเอาไว้กินไว้ใช้ต่อไป และที่ขาดไม่ได้เราก็ต้องการน้ำดื่มที่สะอาด เนื่องจากช่วยในการเผาผลาญการทำงานของอวัยวะในร่างกาย และมีส่วนในการขับกรดยูริคออกทางปัสสาวะ ทำให้เซลล์เหี่ยว สูญเสียเกลือแร่บางชนิดไป

ดังนั้นการดื่มน้ำน้อยก็ส่งผลเสียต่อร่างกาย หรือผู้ที่ดื่มน้ำมากเกินความจำเป็น มีภาวะสูญเสียน้ำภายในและภายนอกเซลล์ ทำให้เลือดมีความหนืด ความเข้มข้นของเลือดน้อยลง อันตรายถึงขึ้นเสียชีวิตได้ เห็นได้ว่าอะไรที่มากหรือน้อยเกินไปย่อมไม่ดี  น้ำถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้ร่างกายยังคงอยู่ได้ มีประโยชน์กับสรรพสิ่งบนโลกนี้

แม้กระทั่งสัตว์น้อยใหญ่ก็ต้องอาศัยน้ำในการดำรงชีวิต ซึ่งไม่ต่างจากมนุษย์เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีส่วนช่วยในเรื่องการคมนาคมขนส่งสินค้าผ่านทางทะเล เป็นตัวแปรที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศด้านการส่งออก

โดยเฉพาะกับต่างชาติที่ต้องอาศัยน้ำมาเป็นตัวกลางในการค้าขาย หากโลกนี้ขาดพลังงานด้านนี้ไปแล้ว คงนึกภาพไม่ออกว่าทุกชีวิตจะดำรงตนอยู่ได้อย่างไร ดังนั้นเราควรรักษาสิ่งที่เรามีอยู่และใช้ให้คุ้มค่าอย่างรู้คุณก่อนที่จะหมดไป  

 

ขอบคุณ gclub ที่ให้การสนับสนุน

ป้ายกำกับ:,

Related Post

วิธีการลดน้ำหนักและหน้าท้องที่แบนราบ วิธีการลดน้ำหนักและหน้าท้องที่แบนราบ 

วิธีเป็นวิธีที่ต้องทำตอนตื่นนอนมาแล้วทำเลยเพราะว่าเป็นส […]

สุขภาพ