การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สิ่งที่ดีที่สุดที่คนเป็นแม่สามารถมอบให้ลูกได้ในช่วงหลังคลอด นั่นก็คือนมแม่ ซึ่งมีการรณรงค์เรื่องนี้มาเป็นระยะเวลานาน ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก ที่เน้นให้ทารกกินนมแม่ตั้งแต่ 06 เดือน เป็นอย่างน้อย และในระหว่างนั้นไม่ควรให้น้ำหรืออาหารเสริมแทรกระหว่างมื้อ ประโยชน์ของนมแม่ทั้งต่อตนเองและลูก

มีดังนี้ด้านแม่ 1. ทำให้มดลูกหดรัดตัวดี จากการที่ลูกดูดนมแล้วไปกระตุ้นฮอร์โมนออกซิโตซิน ป้องกันไม่ให้เกิดการตกเลือดหลังคลอด

  1. มดลูกเข้าอู่เร็ว ละช่วยขับน้ำคาวปลา
  2. ช่วยให้น้ำหนักคงค้างหลังคลอดลดลง ให้แม่กลับมามีรูปร่างที่สมส่วนได้เร็วขึ้น
  3. เป็นการคุมกำเนิดโดยธรรมชาติ แต่ทั้งนี้ควรคุมกำเนิดโดยวิธีอื่นร่วมด้วย
  4. ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อนม

ด้านลูก  1. ลูกมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่กำเนิดโดยธรรมชาติ

  1. สติปัญญาดี เฉลียวฉลาด
  2. โอกาสการเกิดภูมิแพ้ หรือหอบหืดลดลง
  3. เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างแม่และลูก

  นอกจากนี้ในนมแม่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูก มีวิตามิน เกลือแร่  และสารในการสร้างเซลล์ประสาท คือ แอลฟาแลคตาบูมิน ที่ไม่สามารถสังเคราะห์ได้หรือไม่มีสารอาหารนี้ในนมผสม ซึ่งบางคนที่เป็นแม่ไม่ได้ทำงานนอกบ้าน เลี้ยงเอง ได้อยู่กับลูกอย่างเต็มที่ สามารถให้นมจากเต้าได้อย่างสบายๆ

จนกระทั่งถึง 2 ขวบเลยก็ๆได้ โดยนมยังมีความจำเป็นมีคุณค่าและสารอาหารอย่างครบถ้วน และในขณะเดียวกันหากเป็นแม่ทำงานนอกบ้าน สามารถปั๊มและบีบเก็บน้ำนมได้ 

วิธีการให้นมลูก การเอาลูกเข้าเต้าให้ถูกวิธี จะทำให้การดูดกลืนมีประสิทธิภาพ ได้รับน้ำนมอย่างพียงพอ ซึ่งหลักในการให้นมมี 3 ด คือ ดูดบ่อย ให้นมลูกทุก 2-3 ชม. ดูดเร็ว คือ ให้นมลูกให้เร็วที่สุดในช่วงระยะ sensitive period หรือในช่วง 30 45 นาที หลังคลอด ดูดถูกวิธี คือ อมนมให้ลึกถึงลานนม 

สิ่งที่บอกได้ว่าทารกได้รับน้ำนมอย่างเพียงพอ ก็คือ มีการถ่ายปัสสาวะ 5-6 ครั้ง/วัน ถ่ายอุจจราะหรือขี้เทา วันละ 2-3 ครั้ง/วัน และไม่ร้องกวนภายใน 2 ชม. หลับได้สนิท ซึ่งหากได้นมไม่พอทำให้เกิดภาวะตัวเหลืองได้ จากการที่ไม่สามารถขับสารเหลืองออกจากร่างกายได้ ต้องอาศัยการกินนมแม่บ่อยๆ 

สำหรับปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาจเกิดจากสาเหตุด้านตัวแม่เอง คือ มีปัญหาเรื่องหัวนม หัวนมสั้น หัวนมบุ๋ม หัวนมบอด หรือหัวนมยาว  และด้านลูกคือ ลูกดูดนมไม่ถูกวิธี ดูดไม่เป็น มีพังผืดใต้ลิ้น ซึ่งสามารถแก้ไขหรือขอรับคำแนะนำได้จากทีมแพทย์พยาบาล หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะที่คลินิกนมแม่ จะคอยช่วยเหลือในการให้นม ให้มีประสิทธิภาพ

 

สนับสนุนโดย  เล่นบาคาร่าให้ได้เงิน

Related Post

เคล็ดลับการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเคล็ดลับการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

การลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ สมัยปัจจุบันนี้ โรคหั […]

สุขภาพ